Back To Menu
0

Ala Carte - Combinaciones
Pico Rivera

Ala Carte Scottish Salmon

25.99

Ala Carte Mods:No Red Onion No Chiltepin Dresing No Seasoning No Tomato No Pepino No Orange
Ala Carte Subs:No Lettuce/Sub Rice No Lettuce/Sub Fries +2.99
Scottish Salmon Mods:No Sauce No Onions

Pico Rivera